Historia

Taekwon-Do

Ordagrant översatt betyder Taekwon-Do foten och handens väg. Men lite närmare beskrivet ser det ut så här:

Taekwon-Do är en kampkonst som fick sitt namn 1955 då flera skolor i Korea samlades och man beslöt om namnet Taekwon-Do. Grundaren till arten var General Choi Hong Hi (1918-2002). Man ska inte blanda ihop Taekwon-Do med t ex Karate, Kung-Fu etc. för att beskriva Taekwon-Do. Taekwon-Do är en egen kampkonst som även utvecklats till en populär kampsport under åren. Träningen bedrivs med moderna metoder och består oftast av fem delar.


Tae – Fot/spark eller tekniker som utförs med fötterna/benen. 


Kwon – Hand/slag eller tekniker man utför med handen/näven. 


Do – Ordet DO har en djupare betydelse och betyder den väg man vandrar som utövare, det sättet man lever.