Ställningar

Charyot sogi                                                     

/charyotsogi.png

 

En knytnäve skall komma ner mellan stortårna, hälarna ihop.

———————————————————————————————————————-

Junbi sogi

/jumbisugi.png                                              

Händerna lätt knutna 5cm framför naveln.

———————————————————————————————————————-

Annun sogi

/annunsogi.jpg

Tårna ska peka framåt, pressa knäna utåt och böj på benen tills knäet är ovanför fotvalvet. Håll upp bröstet, spänn magen och håll tillbaka höften (puta ej med rumpan). Tyngden skall vara jämnt fördelad mellan benen.

———————————————————————————————————————-

Gonnun sogi

/gonnunsogi.jpg

Främre foten ska peka rakt fram, bakre foten ska peka 25 grader utåt. Främre benet skall vara böjt så att knäet skapar en vertikal linje till hälen. Bakre benet skall vara helt rakt. Ca 50% vikt på främre benet och 50% på bakre.

———————————————————————————————————————-

Niunja sogi

 /ninujasogi.jpg

Båda fötterna ska vara 15 grader invridna. Bredden mellan bakre hälen och främre hälen ska vara ca 2.5cm. Bakre benet böjs så att knäet bildar en vertikal linje med tårna. Böj främre benet så att du sitter upprätt med god balans. Höften ska vara i linje med insidan av bakre knäet. Ca 70% vikt på bakre benet och 30% vikt på främre benet.

———————————————————————————————————————-

Moa sogi

 /moasogi.png                                                                   

———————————————————————————————————————-

Gojung sogi

/gojungsogi.jpg

Tyngden skall vara jämt fördelad mellan benen. Båda fötterna ska vara 15 grader invridna.

———————————————————————————————————————-

Soojik sogi

  /soojiksogi.png

60% tyngd på bakre benet och 40% på främre. Båda fötterna skall peka 15 grader inåt. Båda benen skall vara raka.

———————————————————————————————————————-

Dwitbal sogi 

/dwitbalsogi.png                                                      

Böj bakre benet tills knäet hamnar ovanför tårna. Böj främre benet så att endast tramdynan nuddar marken. Främre foten skall peka 25 grader inåt, bakre foten skall peka 15 grader inåt. Större delen av kroppstyngden skall vara på bakre foten.

Nachuo sogi

Likadan som gåställning fast en fot längre.

———————————————————————————————————————-

Guburyo sogi A

Enbensställning med upplyfta benets knä utvikt åt sidan.

Ställningen är framförallt en förberedelse för sidspark.

———————————————————————————————————————-

Guburyo sogi B

Enbensställning med upplyfta benets knä pekande framåt.

Ställningen är framförallt en förberedelse för bakåtspark.

———————————————————————————————————————-

Waebal Sogi

Enbensställning med upplyfta benets knä rakt fram.

Det benet du står på skall vara rakt. Det benet du lyfter skall lyftas tills foten kommer i höjd med knävecken.

———————————————————————————————————————-

Sasun sogi

 

Diagonal annun sogi.

Som annun-sogi fast den ena foten är en fotlängd framför den andra. Används för att enkelt kunna byta till gunnon sogi.

——————————————————————————————————————————–

Kyocha sogi

X-ställning

Korsa den en foten framför eller bakom den andra och nudda marken lätt med trampdynan. Tyngden på den bakre foten.