Teori

Tekniker & termer

Länk till en tjeckisk sida som har dokumenterat alla Tul med bilder och terminologi.

Sparringregler

Länk till ITF-video som förklarar sparringreglerna